ייפוי כוח נוטריוני למכירת רכב

אנשים רבים מבקשים למכור את רכבם, אבל אין להם את הזמן להתעסק עם הפרוצדורות אשר מתחייבות מכך. על מנת לעשות זאת על ידי אדם שלישי אשר ברצונכם להפקיד בידיו את משימת מכירת הרכב, עליכם לצייד אותו עם ייפוי כוח נוטריוני למכירת רכב. ייפוי כוח נוטריוני למכירת רכב חייב לכלול חותמת אשר מכונה אפוסטיל המעניקה למסמך את העדות כי זה נחתם בנוכחות נוטריון ומאמתת את זהות האדם אשר מעניק את ייפוי הכוח לאדם אחר לפעול בשמו בעניין זה.

שני סוגים של אפוסטיל בארץ

כפי שנאמר, ייפוי כוח נוטריוני למכירת רכב חייב בחותמת אפוסטיל ויש כיום שני סוגים של חותמות כאלה בארץ:

  •        חותמת אפוסטיל אשר מאמתת אישור נוטריוני
  •        חותמת אשר מאשרת את תוכן המסמך ומעניקה לו תוקף

הסוג הראשון מאשר את המסמך על היותו חתום בידי נוטריון, והוא לא מתייחס לתוכן המסמך עצמו, ואילו הסוג השני מאשר את תוקף המסמך עצמו בלי להתייחס לזהות הספציפית של מי שחתום על המסמך.

כאשר מדובר במכירת רכב והוצאת ייפוי כוח נוטריוני למכירת רכב הרי שחשוב לציין את העובדה שיש להקפיד על חותמת כזו אשר מאמתת את תוכן המסמך, לרבות את זהות האדם אשר חתום עליו. רק נוטריון רשאי לאשר מסמכים משפטיים שכאלה על ידי חותמת מתכת אשר עליה רשום שם הנוטריון והמילה נוטריון בשפה העברית, האנגלית והצרפתית. נוטריון הוא האדם אשר יכול לספק לכם ייפוי כוח נוטריוני לצרכים אלה ואחרים, וכן לאשר תרגום מסמכים באופן נוטריוני. במקרה של מכירת רכב על ידי אדם שלישי אשר אינו בעל הרכב נחוץ ייפוי כוח נוטריוני למכירת רכב, מכיוון שעל מנת לאשר את המכירה יש לעשות זאת מול משרד התחבורה בעת המכירה.

כאשר אתם מבקשים להוציא ייפוי כוח נוטריוני למכירת רכב, עליכם לוודא כי מדובר בעורך דין נוטריון מכיוון שלא כל עורך דין הוא גם נוטריון בסופו של דבר ויש לשים לב לכך בעת הפניה אל איש המקצוע בכל מקרה ומקרה לגופו.