רכב חברה

רכב חברה האם זה משתלם?

הציעו לכם לקבל רכב חברה, לפני שאתם מחליטים אם זה משתלם לכם או לאו, בראש ובראשונה כדאי שתבינו את המניעים של המעסיק להעניק לכם רכב חברה.
ראשית עלייכם להבחין בין רכב חברה הניתן לעובד כיום לבין רכב חברה אשר היה ניתן בעבר. בשנים עברו חברות שהיו מעוניינות לתגמל את עובדיהן באמצעות רכב חברה היו נאלצות לרכוש צי רכבים ולהעניק אותו לעובדים ספציפיים אותם הם מעוניינים לתגמל.

רכב חברהרכב חברה היה בגדר מותרות ונחשב לאות הערכה של המעסיק כלפי העובד. בשנים עברו הנהנים היחידים שהיו זוכים לקבל רכב חברה היו בעלי המשרות הבכירות והניהוליות בלבד. עובדים זוטרים היו יכולים לחלום על רכב חברה.
כיום המצב השתנה, רכב חברה איננו רכב מתוך צי הרכבים של החברה ובנוסף רכב חברה לא ניתן לעובד רק על מנת לצ'פר ולתגמל אותו.

רכב חברה במסגרת עסקת ליסינג

רכבי חברה בעידן הנוכחי ניתנים לעובדים במסגרת הסכם אל מול חברת ליסינג, כל חברה המעוניינת להעניק לעובדיה רכב חברה רשאית לבצע הסכם אל מול חברת ליסינג כזו או אחרת. ברות הליסינג השונות מעניקות שלל עסקאות ליסינג מגוונות, עסקת ליסינג מימוני, ליסינג תפעולי או עסקת ליסינג משולבת כאשר תנאי קבלת הרכב במסגרת כל עסקה שונים מהותית ועל כך יש לעמוד בעת החתימה על ההסכם. באופן כללי ליסינג מימוני מאפשר לעובד לרכוש את הרכב בתום תקופה, ליסינג תפעולי מאפשר לעובד ליהנות מטיפולים ותיקונים לרכב בכל תקופת החכירה וליסינג משולב משלב את שני סוגי העסקאות גם יחד.
מלבד העובדה שרכבי חברה הניתנים לעובדים אינם שייכים לצי רכבי החברה אלא לחברת הליסינג, הסיבות בגינם בוחרים מעסיקים להעניק לעובדים רכבים השתנו מהותית גם הם.
אם בעבר רק הבכירים במשק ובהיררכיה הניהולית בחברה היו מקבלים רכב צמוד, הרי שהיום כל עובד זוטר מקבל רכב ליסינג , דוגמא לכך ניתן לראות בחברות ההייטק, ניתן לראות עובדים שנמצאים בצוות של 3 עובדים מעלייהם ראש צוות, מנהל חטיבה, מנהל אגף, סמנכ"לים ומנכל וכולם בכל ההיררכיות נהנים מרכב חברה איכותי וטוב?

מדוע אם כן מקבלים העובדים רכבי חברה?

הסיבות להענקת רכב חברה לעובד הם לא רק תגמול לעובד ואות הערכה אלא גם סטטוס קוו, ברגע שכל החברות במשק החלו לערוך הסכמים עם חברות ליסינג, נוצר מצב שמרבית העובדים מקבלים רכבים, ואם מעסיק מסוים רוצה שירצו לעבוד אצלו עליו להתאים את עצמו לשאר המעסיקים במשק. בנוסף חברה המעניקה לעובדיה רכב חברה מותירה רושם של חברה רצינית שרווחת עובדיה חשובה לה.