כל האפשרויות להעברת בעלות על כלי רכב

משרד התחבורה מאפשר העברת בעלות על כלי רכב בצורה מסודרת על פי כללים קבועים. לא כל תהליכי העברת הבעלות מתבצעים בצורה זהה, וזאת בשל שיקולים כמו סוג הבעלות וסוג הרכב עצמו. האחריות על תהליך העברת הבעלות מוטלת על בעל הרכב הרשום. הוא ממשיך להיות בעל הרכב כל עוד הטפסים הרלוונטיים מוגשים ומאושרים. את העברת הבעלות ניתן לבצע בכל אחד מסניפי בנק הדואר המקוונים למחשבים של משרד הרישוי. על מנת לבצע את העברת הבעלות יש צורך בהצגת תעודת זיהוי ורשיון רכב.

העברת בעלותהאישור עבור העברת בעלות רכב חברה או כל העברת בעלות אחרת מתקבל במקום. יחד עם זאת, יש מקרים בהם קיימות הגבלות של שעבודים, עיקולים או קנסות שלא שולמו, ולא מאפשרים את ביצוע ההעברה. רצוי לבדוק מראש מול רשם המשכונות האם הרכב משועבד, ולא לחכות עד להעברת הבעלות על מנת לגלות זאת.

העברת בעלות רכב חברה

ההבדל העיקרי בין העברת בעלות רכב חברה לבין תהליכים אחרים של העברת בעלות הוא ביפוי הכוח. כל תאגיד או חברה יכולים לשנות בעלות על רכב רק באמצעות יפוי כוח מאושר על ידי עורך דין. מעבר לכך, חברה גדולה המחזיקה בצי רכבים מחויבת בהעסקת קצין בטיחות. אותו קצין בטיחות הוא הנציג של החברה בכל מה שקשור לרכבים. בחברות קטנות יותר בעל החברה הוא איש הקשר, אך גם כאן עליו לשלוח נהג או נציג עם יפוי כוח מתאים.

תפקידו של עורך הדין בתהליך העברת בעלות רכב חברה הוא לאמת את חתימת בעל זכות החתימה בתאגיד, ולאשר שהחותם רשאי לעשות זאת בשם החברה. על פי רוב מדובר על עורך דין אשר ממילא מטפל בענייני החברה ומכיר את הנפשות הפועלות. מצד שני, כל עורך דין יכול לבצע את הפעולה הזו במידה והוא מקפיד על הנהלים.

סוגים שונים של העברת בעלות

מלבד העברת בעלות על רכב פרטי והעברת בעלות רכב חברה באמצעות שירותי הדואר, קיימות סיטואציות המחייבות התייחסות מיוחדות:

  1. משרד הרישוי – יש תהליכי העברת בעלות אותם ניתן לבצע רק במשרד הרישוי. בין היתר, כוללים התהליכים הללו העברת בעלות עבור נכה, רכבי סיור ותיור, קטינים, מנהלי עיזבון, העברות על פי צו בית משפט ועוד.
  2. רכב ביבוא אישי – קיימת הגבלה על ביצוע העברת בעלות על רכב ביבוא אישי למשך שנתיים.
  3. אוטובוס – העברת בעלות לאוטובוסים מתבצעת באמצעות המפקח על התעבורה, אך לאחר מכן ניתן לבצע את ההעברה בפועל בבנק הדואר.
  4. רכב משועבד או מעוקל – צו בית משפט הוא היחיד אשר יכול לבטל עיקול על רכב, בעוד שעבוד מבוטל על ידי הבנק, ושעבוד לטובת אדם בפרטי מתבצע במשרד הרישוי.

לסיכום, כדאי להכיר את תנאי משרד הרישוי עבור העברת בעלות רכב חברה ורכבים אחרים. חשוב לבצע העברת בעלות חוקית, ולמנוע עוגמת נפש או חוסר הבנה.